Polityka prywatności

Polityka prywatności i korzystania z plików cookies.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Hotel Royal.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Janusz Skotarczak, ul. Św. Marcin 71, 61–808 Poznań, adres email: biuro@hotel-royal.com.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Dane osobowe

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klientów Hotelu Royal oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

3. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: Imię i nazwisko; Numer dokumentu tożsamości; Wizerunek; Adres zamieszkania; Numer telefonu; Email; Szczegóły płatności; Liczba osób objętych zamówieniem; Data pobytu; Preferencje dotyczące pobytu; Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

4. Administrator przetwarza dobrowolnie podane dane osobowe przez użytkowników strony Hotel Royal jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane na adres email hotelu; przetworzenia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online; realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie obiektu).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa modułu rezerwacyjnego na stronie internetowej; obsługa marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).

6. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

7. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) ich; ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie (w przypadku przetwarzania danych na postawie wyrażonej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania), którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7, prosimy o skierowanie żądania na email: biuro@hotel-royal.com.pl.

Pliki cookies

1. Przy pierwszej wizycie na stronie hotel-royal.com.pl (dalej: Serwis) użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies (tzw. ciasteczek). Pozostając na niej, użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.

2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1 sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;
2 stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

4. Pod względem funkcjonalności każdego pliku, cookies można podzielić na:
1 pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony;
2 pliki konwersji, które pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;
3 pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;
4 pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania;
5 narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania ze strony dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy.

5. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę strony internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
1 doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji;
2 analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online w celu ich poprawy.

6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności Serwisu, co może zostać spowodowane przez np. ewentualne zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych lub rozwój Serwisu. Wszelkie zmiany, wraz z aktualizacją daty, będą widoczne w Serwisie.


Ostatnie zmiany w polityce prywatności zostały wprowadzone 1.08.2020.

Strona korzysta z plików cookies. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.